U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 889 15 30, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw dochter of zoon.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u ons online inschrijvingsformulier invullen >.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart en het identiteitsbewijs dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, van uw kind bij zich heeft.

Instapdata kleuteronderwijs 2015-2016

Kinderen geboren tem               komen na…..                               dus vanaf…
01/03/13                                  Zomervakantie                              01/09/15
09/05/13                                  Herfstvakantie                               09/11/15
04/07/13                                  Kerstvakantie                               04/01/16
01/08/13 ,                                Instap 1 februari                            01/02/16
15/08/13                                  Krokusvakantie                             15/02/16
11/10/13                                  Paasvakantie                                11/04/16
09/11/13                                  Hemelvaart                                    09/05/16          

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 27/08/2016 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2014    
  2013    
  2012    
  2011    
Leerjaar L1    
  L2    
  L3    
  L4    
  L5    
  L6