U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 889 15 30, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw dochter of zoon.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u ons online inschrijvingsformulier invullen >.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart en het identiteitsbewijs dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, van uw kind bij zich heeft.

Instapdata kleuteronderwijs 2019-2020

Mijn kind gaat naar school in het schooljaar 2019 - 2020

Kinderen geboren in 2017 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2018 - 2019 op volgende instapdata:

Kinderen geboren ten laatste op 02/03/2017 kunnen instappen op 2 september 2019.
Kinderen geboren ten laatste op 04/05/2017 kunnen instappen op 4 november 2019.
Kinderen geboren ten laatste op 06/07/2017 kunnen instappen op 6 januari 2020.
Kinderen geboren ten laatste op 03/08/2017 kunnen instappen op 3 februari 2020.
Kinderen geboren ten laatste op 02/09/2017 kunnen instappen op 2 maart 2020.
Kinderen geboren ten laatste op 20/10/2017 kunnen instappen op 20 april 2020.
Kinderen geboren ten laatste op 25/11/2017 kunnen instappen op 25 mei 2020.
kinderen geboren ten laatste na 25/11/2017 kunnen instappen op 1 september 2020.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.