U bent hier: Home » Info » Onze school

Onze school

Op ons uitgestrekte groene domein voelen onze VIP-jes zich beslist in hun element.
Insectjes bestuderen in de schooltuin, aanleg van een eigen moestuintje of genieten van een voorleesverhaal in de schaduw van de bomen maken deel uit van de dagelijkse praktijk.
We zijn er immers van overtuigd dat leren niet steeds op de schoolbanken dient te gebeuren.

De leerkrachten maken een weloverwogen keuze in het ruime aanbod aan buitenschoolse uitstappen.
Theaterbezoek, museumworkshop, stadsontdekking, fietszoektocht, kaboutertocht, …
te veel om op te sommen. Bovendien engageren wij ons jaarlijks in projecten i.v.m. gezondheid, verkeer, milieu op school, …Het is immers onze taak om de leerlingen een ruime en kritische blik op de wereld te gunnen.

De individuele ontwikkeling van elk kind staat op onze school centraal. Vertekkende vanuit de talenten, streven wij een zo groot mogelijke leerwinst na voor iedere leerling, losstaande van intelligentie of aanvangsniveau.

Onze school volgt de nieuwe ontwikkelingen in de didactiek voor wereldoriëntatie , taal , wiskunde, muzische vorming ,….
De natuurlijke exploratiedrang, nieuwsgierigheid en ondernemingszin van elk kind wordt gestimuleerd en aangemoedigd. Bovendien schenken wij aandacht aan de sociale ontwikkeling van onze kinderen. Leren omgaan met conflicten en frustraties maakt nu eenmaal deel uit van het opgroeien tot jong-volwassene.

Differentiatie en remediëring binnen de klaspraktijk zorgen voor een sterk geïndividualiseerde benadering van elk kind.

Wij kiezen bewust voor kleine klasgroepjes

Het spreekt voor zich dat ook sportactiviteiten op het menu staan.

Kortom, een veelzijdige en dynamische school met oog voor kwaliteitsvol onderwijs.