U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
(bijlage F van het schoolreglement)

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

Categorie a

Schoolzwemmen: vanaf de derde kleuterklas: gratis

Categorie b - Minder scherpe maximumfactuur

Openluchtklassen / GWP:
De school organiseert 1 GWP per graad:

  • 1e graad: Boerderijklassen of Kasteelklassen
  • 2e graad: Zeeklassen of kasteelklassen
  • 3e graad: Adventureklassen

Hiervoor kan een maximum van €360 worden aangerekend
(€80: 1e graad / €120: 2e graad / €160: 3e graad)

Categorie c - Scherpe maximumfactuur

Schoolreizen, leeruitstappen:

  • Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling; filmvoorstelling, museumbezoek,…
  • In functie van thema WO: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, Brussel, Gent
  • Sportieve evenementen: vb. sportdag, lentewandeling, spelenpaleis, schaatsen, Rollebolle,….

Voor de maximumbedragen: zie  schoolreglement

Categorie d

Kosten (warme) maaltijden: €4
Soep: €1.5
drankje (bruis water, fruitsap, melk): €1.5

Forfaitaire kost schoolzwemmen:
€10 behalve voor leerlingen van het derde leerjaar

badmuts: €3
t-shirt: €7

Onkosten leerlingenvervoer met onze schoolbus:
Voor een gans schooljaar:
• Het eerste kind betaalt € 212.
• Het 2de kind krijgt 20 % korting en betaalt € 169.
• Het 3de kind betaalt € 54.
• Kleuters betalen tevens € 50.
• 10-rittenkaart : € 16

U kan trimestrieel betalen, u betaalt dus voor
• het 1ste trimester: € 84
• 2de trimester : € 64
• 3de trimester: € 64