U bent hier: Home » Info » Ouders » Oudercontact

Oudercontact

Wij organiseren één kennismakingsmoment en vier oudercontacten per schooljaar.

We werken voor het oudercontact met een systeem van afspraken: u krijgt een brief mee waarop u kan aanduiden omstreeks welk uur u met de leerkracht(en) wenst te spreken.

In onze planning houden wij zoveel mogelijk rekening met het door u aangegeven uur.

De data van deze oudercontacten en van de rapporten zijn vermeld in de schooljaarkalender die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven aan de leerlingen en die u ook terugvindt in bijlage D van het schoolreglement.

Het spreekt voor zich dat u niet hoeft te wachten op een contactmoment indien u dringende vragen heeft of zich zorgen maakt over uw zoon of dochter.

U kan steeds een afspraak maken met de klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur of CLB-medewerker.