U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Aanwezigheid op school

De regelgeving voor het basisonderwijs is sinds het schooljaar 2002-2003 van kracht. De volledige uitleg vindt u in het schoolreglement van bladzijde 18 tot en met bladzijde 22.

BELANGRIJK!

Wij vragen alle ouders met grote aandrang  om hun kind(eren) dagelijks en tijdig naar school te brengen .

Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten met een medisch attest gewettigd worden.

Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden  verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.