U bent hier: Home » Info » Praktische info » Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Onze school voorziet in voor- en naschoolse opvang om tegemoet te komen aan de noden van werkende ouders.
De betaling voor de opvang gebeurt door het inscannen van het begin- en einduur. Per begonnen kwartier wordt er € 0,50 aangerekend.
De school is elke schooldag open van 7u tot 17u.
Om de veiligheid en het comfort van uw kind te waarborgen, worden deze afspraken gemaakt:
Kinderen worden buiten de schooluren gebracht en afgehaald via de hoofdingang van de school.
Lagere schoolkinderen bevinden zich tot 1 uur na schooltijd in de refter. Deze is langs dezelfde gang bereikbaar.
Tijdens de ‘studie’ worden de kinderen gestimuleerd om hun huiswerk te maken of een boek te lezen. Mag ik u echter vragen dagelijks samen met uw kind de gedane taakjes nog even door te nemen?
Maak met uw kind duidelijke afspraken zodat duidelijk is wanneer en door wie hij/zij wordt opgehaald. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, is het wenselijk ons zo snel mogelijk te verwittigen zodat wij uw kind kunnen opvangen en/of geruststellen.
Betaling:
Voor de voor- en naschoolse opvang hanteren wij het systeem van facturatie.
Op het eind van de maand zal u een factuur krijgen voor de gepresteerde opvangmomenten.


Bij niet betaling hanteren wij het volgende stappenplan:
1 week na ontvangst factuur geen betaling: aanmaning
2de week na ontvangst factuur geen betaling: geen opvang meer mogelijk.
Na betaling kan uw kind(eren) terug genieten van deze service.


Deze betalende opvangmomenten zijn:
Kleuter:
Maandag:
07.00-08.00
16.15-17.00
Dinsdag:
07.00-08.00
15.45-17.00
Woensdag:
07.00-08.00
12.25-13.00
Donderdag:
07.00-08.00
15.45-17.00
Vrijdag:
07.00-08.00
15.45-17.00
lager:
Maandag:

07.00-08.30
16.15-17.00
Dinsdag:
07.00-08.30
15.45-17.00
Woensdag:
07.00-08.30
12.25-13.00
Donderdag:

07.00-08.30
15.45-17.00
Vrijdag:
07.00-08.30
15.45-17.00
 

Bewaar alvast deze telefoonnummers:

Schoolsecretariaat: 03 889 15 30 (tijdens de schooluren)

Rechtstreeks naar opvang: 0493 40 57 11 (tijdens de opvang uren)