U bent hier: Home » Participatie » Oudervereniging

Oudervereniging

Maak kennis met de activiteiten en de werking van onze enthousiaste en actieve oudervereniging.

Beste ouder of sympathisant,
Elk jaar op 1 september begint er weer een nieuw schooljaar voor onze kinderen. Elk jaar en elke dag opnieuw dragen directie, leerkrachten en andere personeelsleden hun steentje bij om het voor de kinderen zo leerrijk, plezierig en aangenaam mogelijk te maken.
Ook u kan als ouder meewerken aan een dynamische en kindvriendelijke school!

Wie maakt deel uit van de oudervereniging?
Elke ouder, voogd of grootouder die kinderen respectievelijk kleinkinderen ingeschreven heeft in de school maakt automatisch deel uit van de oudervereniging.
(Groot)ouders die wat tijd kunnen vrijmaken en zich wensen in te zetten, kunnen ACTIEF LID worden. Actieve leden zijn leden die de vergaderingen van de oudervereniging bijwonen, die deel uitmaken van één van de werkgroepen of die tijdens diverse activiteiten hebben meegewerkt.

Wat is het doel van de oudervereniging?
Drie goede redenen om aan te sluiten bij de oudervereniging.
1. De oudervereniging wil ouders samenbrengen, zodat de ouders en het schoolteam mekaar beter leren kennen.

2. De oudervereniging wil de goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten ondersteunen en verder uitbouwen. Dat gebeurt door middel van diverse activiteiten die vormend, informatief of ontspannend kunnen zijn.

Via de oudervereniging kunnen leerkrachten en ouders ook eens SAMEN activiteiten op poten zetten.
3. De oudervereniging heeft ook als doel om bij mogelijke praktische of pedagogische vragen een spreekbuis te zijn voor de ouders. Als ouder alleen is het soms moeilijk om iets aan te kaarten. Via de oudervereniging moet het mogelijk zijn om samen bepaalde zaken bespreekbaar te maken.

Hoe werkt de oudervereniging?
De oudervereniging vergadert een aantal keren per jaar.
Alle ouders van de leerlingen van ’t Kasteeltje te Puurs worden hartelijk uitgenodigd om mee te werken aan onze oudervereniging.


oudervereniging@hotmail.com