U bent hier: Home » Schoolteam » Zorgwerking » Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

Wat doet een zorgcoördinator?

Samen met directie en leerkrachten waken ze erover dat ieder kind zich goed voelt in de school.

Leerlingen die een gepersonaliseerd divergent traject volgen, worden door hen opgevolgd.

Elk kind wordt  gedurende zijn hele schoolloopbaan in de kleuter- en basisschool opgevolgd. Op deze manier kunnen wij eventuele kinderen die afhaken terug op het goede spoor helpen d.m.v. remediërende leerstof.

Leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ADHD, autisme enz. … verdienen extra aandacht. Om deze kinderen zo comfortabel mogelijk door de basisschool te loodsen volgde ik reeds verscheidene opleidingen inzake leerstoornissen.

Samen met de klasleerkracht (die nog steeds de spilfiguur blijft bij de educatie van uw kind),  het clb en eventueel externen worden er afspraken gemaakt om kinderen met leerstoornissen (vastgesteld door het clb of externe erkende instellingen) beter te kunnen begeleiden.

Wij zijn de contactpersonen voor ouders en externen en begeleid o.a. het inrichten van mdo’s (multidisciplinair overleg met ouders, CLB-medewerkers, logopedisten, medewerkers van revalidatiecentra, gon-begeleiders enz. …)

Wij hebben wekelijks een zorg overleg met de directie en alle leerkrachten per graad.

Loes